Wat Is Een Dojo Cho?

Dojo cho vertaalt zich in dojo leider, de persoon die de dojo doet draaien, de eigenaar van de dojo, enz...


De dojo cho is in vele gevallen ook de hoofd instructeur. Er zijn echter uitzonderingen.


Bijvoorbeeld: in een club is de dojo cho een 2e Dan die een 20-tal jaren traint. Enkele jaren geleden kwam een andere persoon zich inschrijven in de dojo na verhuist te zijn in de buurt. Na een tijdje bleek dat deze persoon 5e Dan was. Hij was dus ruim de hoogste in graad, maar had duidelijk geen recht op de dojo (noch zou hij dit willen opeisen) . Hij kan echter wel, op vraag van de dojo cho, de rol van hoofd instructeur opnemen, en dus de technische begeleiding verzorgen..


In onze leefwereld is het belangrijk te onthouden dat de Dojo Cho de zorg voor de dojo op zich neemt. Hij verzekert een vlotte gang van zaken en zorgt voor een geschikte omgeving waarin de studenten zich kunnen ontplooien. Voor deze taak dient de dojo cho gewaardeerd te worden en door allen behandeld met het juiste respect.


De Dojo cho dient zichzelf niet te aanzien als hoger in de hiërarchie, maar dient deze functie eerder te aanzien als

"de verantwoordelijke"..