DOJO


"Dojo" 道場: Vertaald "de plaats waar men de weg leert"


Een dojo is een oefenruimte als men er de vertaling op naslaat. Traditioneel was een dojo een plaats waar men samenkwam om te mediteren, om te bidden. Wat voor ons belangrijk is te onthouden, is dat een dojo een plaats is waar mensen samenkomen om te werken aan zichzelf. Dit gebeurt in groep. Het is dankzij de groep dat het individu zich kan ontwikkelen. De dojo is dus meer dan 1 of 2 keer per week samen op die mat staan. We zijn 1 groep, een hechte groep waarin de een op de ander mag rekenen. Waarbij de een de ander wil helpen..


Evenzeer helpt iedereen om de dojo "in leven" te houden. Waar je kan, maak mond-aan-mond reclame. Spreek over wat je doet, verberg je enthousiasme niet..


Steek andere mensen aan met dat enthousiasme die dan ook deel kunnen worden van de dojo.