Aikido Buiten Clubverband

 

Alain heeft, naast de meer dan 25 jaar als lesgever aan jeugd en volwassenen in de clubomgeving, al eerder ervaringen opgedaan als lesgever bij:


- Aikido voor senioren (55+) via sportdagen Stad Gent


- Aikido voor Jeugd (7-14jr) via sportweken vakantiewerking Stad Gent en via sportdagen op scholen


- Aikido voor BuSO via lessenreeksen in het kader van agressiebeheersing


- Aikido voor mindervaliden via school voor doven en slechthorenden te Gent.


- Zelfverdediging Belgisch leger (onderofficieren school)


- Zelfverdediging Politie Gent (opleiding)


- Zelfverdediging lessenreeksen aan groepen volwassenen Gent


- Initiaties aan groepen volwassenen in Vlaanderen


- Aikido in Bedrijfssport formule o.a. voor Toyota Europe Head Office te Zaventem (Brussel), Universitair Ziekenhuis Gent, ...


- Verzorgen van Aikido stages in het buitenland (o.a. Griekenland, Rusland, Denemarken, Japan, ...)


- de Vlaamse Trainersschool Bloso, waar hij de opleidingen voor lesgevers mee verzorgt als docent.Verder schoolt Alain zich nog steeds intensief bij met:


- Nagenoeg op dagelijkse basis zelf te trainen (5 à 6 dagen per week)


- Binnenlandse stages te volgen bij Japanse experts


- Buitenlandse stages te volgen bij Japanse experts


- Jaarlijks een intensieve trainingsperiode van 3 lessen per dag gedurende 2-3 weken in Japan, in de hoofdzetel van Aikido te Tokyo.


 

Waarvoor kunt u bij Alain terecht?


Aangezien, om diverse redenen, niet iedereen zich kan vinden in clubgebonden opleidingen kunt u ook voor andere vormen van opleiding kiezen:


- Aikido privé lessen (1 persoon)


- Aikido gezinslessen (2 partners en/of kinderen binnen de gezinssfeer)


- Aikido binnen een eigen groep (school, klas, club, bedrijf, vriendengroep, enz.)


- Zelfverdedigingcursussen


- Specifieke lessen om zelfvertrouwen, zelfbewustzijn te versterken, angsten verminderen


- Aangepaste initiaties en/of lessenreeksen voor senioren (o.a. zonder te moeten vallen, noch zware belastingen van de gewrichten)


- Aangepaste initiaties en/of lessenreeksen voor mindervaliden (mogelijkheden in dit verband te overleggen).


 

Verder nog:


- Verzorgen van voordrachten over Aikido, haar ontstaan, haar nut in onze maatschappij


- Verzorgen van Aikido stages/mee verzorgen van Budo stages samen met andere disciplines


- Demonstraties


- Aikido lerarenopleiding (mee) verzorgen in uw club /groep/federatie.