Aikido Buiten Clubverband

AIKIKAI AIKIDO TEN CHI NO DOJO

合気会 合気道 天地 の 道場

Alain heeft, naast de meer dan 25 jaar als lesgever aan jeugd en volwassenen in de clubomgeving, al eerder ervaringen opgedaan als lesgever bij:

 

- Aikido voor senioren (55+) via sportdagen Stad Gent

 

- Aikido voor Jeugd (7-14jr) via sportweken vakantiewerking Stad Gent en via sportdagen op scholen

 

- Aikido voor BuSO via lessenreeksen in het kader van agressiebeheersing

 

- Aikido voor mindervaliden via school voor doven en slechthorenden te Gent.

 

- Zelfverdediging Belgisch leger (onderofficieren school)

 

- Zelfverdediging Politie Gent (opleiding)

 

- Zelfverdediging lessenreeksen aan groepen volwassenen Gent

 

- Initiaties aan groepen volwassenen in Vlaanderen

 

- Aikido in Bedrijfssport formule o.a. voor Toyota Europe Head Office te Zaventem (Brussel), Universitair Ziekenhuis Gent, ...

 

- Verzorgen van Aikido stages in het buitenland (o.a. Griekenland, Rusland, Denemarken, Japan, ...)

 

- de Vlaamse Trainersschool Bloso, waar hij de opleidingen voor lesgevers mee verzorgt als docent.

 

 

Verder schoolt Alain zich nog steeds intensief bij met:

 

- Nagenoeg op dagelijkse basis zelf te trainen (5 à 6 dagen per week)

 

- Binnenlandse stages te volgen bij Japanse experts

 

- Buitenlandse stages te volgen bij Japanse experts

 

- Jaarlijks een intensieve trainingsperiode van 3 lessen per dag gedurende 2-3 weken in Japan, in de hoofdzetel van Aikido te Tokyo.

 

Waarvoor kunt u bij Alain terecht?

 

Aangezien, om diverse redenen, niet iedereen zich kan vinden in clubgebonden opleidingen kunt u ook voor andere vormen van opleiding kiezen:

 

- Aikido privé lessen (1 persoon)

 

- Aikido gezinslessen (2 partners en/of kinderen binnen de gezinssfeer)

 

- Aikido binnen een eigen groep (school, klas, club, bedrijf, vriendengroep, enz.)

 

- Zelfverdedigingcursussen

 

- Specifieke lessen om zelfvertrouwen, zelfbewustzijn te versterken, angsten verminderen

 

- Aangepaste initiaties en/of lessenreeksen voor senioren (o.a. zonder te moeten vallen, noch zware belastingen van de gewrichten)

 

- Aangepaste initiaties en/of lessenreeksen voor mindervaliden (mogelijkheden in dit verband te overleggen).

 

Verder nog:

 

- Verzorgen van voordrachten over Aikido, haar ontstaan, haar nut in onze maatschappij

 

- Verzorgen van Aikido stages/mee verzorgen van Budo stages samen met andere disciplines

 

- Demonstraties

 

- Aikido lerarenopleiding (mee) verzorgen in uw club /groep/federatie.

Copyright © All Rights Reserved -- info@tenchinodojo.be